ProgramVåpenkontroll: Fredag 19:00 - 20:00 og lørdag fra 07:30.
 

Lørdag 23. november

09:00 – 09:50 Junior kvinner
10:30 – 11:20 Senior kvinner / Veteran
11:50 – 12:20 Finale Junior kvinner
12:50 – 13:20 Finale Senior kvinner
14:00 - 15:15 Senior menn / SH2 / Junior menn
16:00 - 17:15 Junior menn
17:50 - 18:20 Finale Senior menn
18:50 – 19:20 Finale Junior menn

Søndag 24. november


08:00 - 09:15 Junior menn
09:50 - 11:05 Senior menn / SH2 / Junior menn
11:45 - 12:15 Finale Junior menn
12:45 – 13:15 Finale Senior menn
14:00 - 14:50 Junior kvinner
15:30 – 16:20 Senior kvinner / Veteran
16:50 - 17:20 Finale Junior kvinner
17:50 – 18:20 Finale Senior kvinner

Ca. 18:45 Superfinale